Riječ prvog dekana


Prepoznavajući i slijedeći stremljenja i želje mladih ljudi koji su planirali da svoje obrazovanje nastave na nekoj od visokoškolskih institucija našeg Univerziteta, 1996. godine pokrenuli smo inicijativu za formiranje Studija informatike pri Univerzitetu „Džemal Bijedić“. Nastavno-naučno vijeće je formiralo Komisiju kojoj je dalo u zadatak da sačini studiju izvodljivosti za osnivanje Studija informatike. Studija je potvrdila veliki interes mladih ljudi i pokazala opravdanost osnivanja dvogodišnjeg Studija informatike i potvrdila pretpostavke uspješnog rada i razvoja. Na tom osnovu  je Savjet Univerziteta 10. oktobra 1997. godine donio odluku o osnivanju i početku rada nove visokoškolske institucije. Osnivanjem Studija informatike pri Univerzitetu udovoljili smo željama velikog broja mladih Bosne i Hercegovine, da u svojoj zemlji mogu sticati naobrazbu i iz oblasti informatike.

Dinamičan rast i razvoj Studija nametnuo je potrebu njegovog prerastanja u Fakultet informacijskih tehnologija. Nastavno-naučno vijeće i Savjet Univerziteta prihvatili su Studiju izvodljivosti koja je u tom smislu sačinjena. U skladu s tim je donesena i odluka, a kantonalni sud HN kantona je 17. februara 2003. godine izvršio sudsku registraciju te visokoškolske ustanove.

Od početka smo shvatili da je dinamični razvoj informacijskih tehnologija moguće  pratiti inoviranjem, dopunjavanjem i korekcijama Nastavnog plana i programa i uvođenjem novih metoda i novih oblika interakcije u nastavnom procesu. Tako smo, u deset godina našeg postojanja, šest puta mijenjali ili dopunjavali sadržaj Nastavnog plana i programa. Ozbiljnosti pristupa ovom poslu doprinijela je i naša angažiranost u TEMPUS projektu za izradu adekvatnog nastavnog plana i programa za obrazovanje informatičara. Takav trend razvoja curriculuma našeg Fakulteta nastavit ćemo i dalje.

Od školske 2001/02. godine organizovali smo i distance learning (učenje na daljinu) način studiranja. Naši napori će u budućnosti biti više usmjereni u tom pravcu. Školske 2002/03. otpočeli smo i sa nastavom na postdiplomskom studiju i time zakoračili u strategiju rješavanja problema nedostatka kadrova.

prof. dr. Safet Krkić

In memoriam 2013
In memoriam 2015