Projekti


Fakultet informacijskih tehnologija je učestvovao u brojnim projektima na međunarodnom, regionalnom i državnom nivou.

Spisak međunarodnih projekata u kojima je FIT do sada učestvovao.

1.      Tempus projekat  JEP 16110-2001

Naziv projekta: Razvoj kurilukuma za trostepeni informatički studij sa međunarodno priznatim diplomama ("Curriculum development for three cycles of IT studies with internationally recognized diplomas")

2.      Tempus projekat  UM_JEP-19015-2004

Naziv projekta: Osiguranje kvaliteta kroz akreditaciju ("Quality assurance through accreditation")

3.      Tempus projekat  SCM-C010B06-2006

Naziv projekta: IT kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini ("IT qualification framework for higher education in Bosnia and Herzegovina")

4.      Tempus projekat  SMGR 158853-1-2009-1-BE

Naziv projekta: EU standardi za akreditaciju studijskih programa na BH univerzitetima ("EU standards for accreditation of study programs on BH Universities")

5.      Tempus projekat  CARDS 2006 41078-2006

Naziv projekta: Od osiguranja kvalitete do razvoja strategije ("From Quality Assurance to Strategy Development")

6.      Tempus projekat  145008-TEMPUS-2008-DE-JPGR

Naziv projekta: Modernizacija i rekonstruisanje univerzitetskog menadžmenta i strukture ("Modernisation and Reconstruction of University Management and Structure")

7.      Tempus projekat  JPGR 2010-3368/001-001

Naziv projekta: Centar za modernizaciju kurikuluma i cjeloživotno učenje ("Center for Curricula Modernisation and Lifelong Learning")

8.      ICT-WEB-PROMS (FP7 – ICT Call 3 - CSA)

Naziv projekta: Promoviranje mogućnosti kooperacije u oblasti informacijskih i dijaloga sa zemljama zapadnog balkana ("Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the Western Balkan countries")

Fakultet je takođe imao veoma uspješnu i plodonosnu saradnju sa WUS-om Austria. Kao rezultat ove saradnje, do sada su realizovani sljedeći projekti:

 • 2002. godine, "Distance Learning" projekat
 • 2003. godine, "Distance Learning " projekat,  druga faza
 • 2004-2006. godine, BGP projekat, u okviru kojeg su do sada na FIT-u realizovane četiri posjete/kursevi predavača (porijeklom iz bivše Jugoslavije)
 • 2005. godine – CDP+ projekat, za razvoj kurseva Elektronsko poslovanje i Sigurnost i zaštita računarskih sistema, Razvojni alati i Softverski inžinjering
 • 2006. godine – CDP+ projekat za razvoj kurseva Web tehnologije i Arhitektura kompjuterskih sistema

Više informacija o organizaciji WUS Austria možete naći na Web stranici: http://www.wus-austria.org/

Međunarodna akademska saradnja

FIT je do sada ostvario saradnju sa sljedećim međunarodnim partnerima:

 • Univerzitet Paderborn, Njemačka (http://www.uni-paderborn.de)
 • Univerzitet Lleida, Španija (http://www.udl.cat)
 • Univerzitet FH JOANNEUM, Graz, Austrija (http://www.fh-joanneum.at)
 • Univerzitet Dublin

U okviru ove saradnje realizovan je veliki broj uspješnih razmjena nastavnog osoblja i studenata.

U saradnji sa međunarodnim parterima nastavno osoblje FIT-a je objavilo sljedeće udžbenike:

 • "Object Oriented Programming" (Ribo, Čehajić, Maksumić)
 • "Discrete Mathematics" (Bijedić, Gimbert, Valls, Miret)