In memoriam 2013


Dragi prijatelji, evo 5 godina nakon njegovog preseljenja na bolji svijet skupili smo se ovdje da mu odamo počast u ovom mubarek danu, Danu Ašure, danu Božijeg oprosta i rahmeta, danu spasa Nuhove a.s. lađe nakon potopa, Musaovog a.s. naroda nakon prelaska preko mora, Junusovog a.s. spasa iz utrobe ribe itd... da spomenemo našeg prijatelja, druga i saborca jer, dok ga god spominjemo on živi sa nama, a njegova dobra djela i sevapi se uvećavaju. Budući je 5 godina dovoljna istorijska distanca da se naučno elaborira i obradi njegov lik i djelo predlažem da naš sljedeći susret bude na naučnom simpozijumu na kojem će se govoriti o Safetu:

  • kao ekonomisti - autoru knjiga iz ekonomije; autoru koji je izučavao istoriju ekonomske misli od Ibn Halduna do danas, autoru knjige o Vakufima kao osnovama razvoja gradova u BiH kao i više knjiga iz marketinga, međunarodnog marketinga te managementa kao važnih područja za razvoj ekonomije; podsticao je razvoj medija, posebno radija i TV Mostar i bio redovan gost tih medija;
  • kao pedagogu - reformatoru obrazovanja i odgoja, zagovaraču novog, modernog univerziteta kao jedinstvene institucije sa svim programima i sadržajima koji će se prilagođavati današnjem vremenu i potrebama za kadrovima u zemlji, povezivanjem sa univerzitetima u zemlji i svijetu; osnivaču Univerzitetskog područja Mostar na kojem je pokazao da studenti trebaju da uče na terenu, van kabineta i laboratorija i da istražuju, a ono što su naučili implementiraju u praksi; zagovarču prakse studenata i izradu studentskih radova u fabrikma, školama; osnivaču FIT-a,  reprezentativne ustanove na kojoj  studenti  stiču znanja i vještine i odmah su sposobni za tržište rada; osobi koja je među prvima u BiH uveo sistem DL učenja te ga inaugurirao na FIT-u i tako omogućio studentima da uče od vodećih svjetskih eksperata iz pojedinih oblasti informatike;
  • kao izdavaču, osnivaču Univerzitetske knjige - preduzeća koje je izdavalo udžbenike za Univerzitet i na taj način riješio problem udžbenika za studente i relevantne literature za fakultete i čitav Univerzitet „Džemal Bijedić“; autoru  „Knjige o knjizi“; te osobi koja se bavila  bosanskim jezikom i njegovom afirmacijom u zemlji i svijetu;
  • kao političaru - osnivaču partije liberala u Mostaru; članu organizacionog odbora izbora u Mostaru i BiH; pokretaču Rezolucija Bošnjaka Hercegovine, peticije protiv krsta na Humu te drugih arhitektonskih „političkih“ promašaja u Mostaru i Hercegovini, protiv promjene naziva ulica i fašističkih simbola; kao boracu- antifašisti;
  • kao humanisti i aktivanom članu Crvenog krsta Mostara, MDD Merhamet Mostar i prijatelju Kuhinje CK;
  • kao sportisti, planinaru i alpinisti; članu Planinarsko-smučarskog društva Prenj, zaljubljeniku u prirodu, naše planine i ekologiju –pokretaču ekoloških programa na svim Fakultetima; pokretaču akcija čišćenja kruga Univerziteta, Neretve, Prokoškog jezera i grada; aktivnom učesniku akcija čišćenja borova od „borovog prelca“ i zagovaraču sadnje zelenila u krugu Univerziteta; kratora cvijetnog vrta ispred FIT-a, koji je postao simbol Univerziteta;
  • kao iskrenom vjerniku, hadžiji;  delegatu u Vrhovnom Saboru IZ BiH, te zagovaraču reforme Ustava IZ, njenog marketinškog ustroja i aktivnom džematliji na svim poljima rada, članu Upravnog odbora Vakufa dr Mahmuda Tantavija i njegovog uvezivanja sa Univerzitetom.

Neka mu je veliki rahmet, el Fatiha!

Autor teksta: dr. Emir Fazlibegović