Cijene studija


Školarina za sve godine I ciklusa iznosi 1800,00 KM.

Studenti školarinu mogu uplatiti u dvije rate po 900,00 KM. Prva rata se uplaćuje prilikom upisa na godinu, a druga do kraja kalendarske godine (31.12.).

Studenti koji obnavljaju godinu za ponovljeni upis plaćaju 400,00 KM za semestar + 100,00 KM za svaki preostali nepoloženi ispit.

Studenti mogu iznos za obnovu također platiti u dvije jednake rate (drugu ratu trebaju platiti do ovjere zimskog semestra i upisa ljetnog semestra.)

Studenti koji nisu u mogućnosti da prate dinamiku uplata, mogu se obratiti molbom dekanu za utvrđivanje posebne dinamike.

Odluku o visini troškova školarine i drugih usluga za studente možete pogledati ovdje.