Konferencije


U organizaciji Fakulteta informacijskih tehnologija, u saradnji sa Univerzitom u Lleidi, Španija (Universitat de Lleida - http://www.udl.cat) i Univerzitetom u Paderbornu, Njemačka (Universitat Paderborn - http://www.uni-paderborn.de), do sada su održane četiri međunarodne konferencije iz oblasti informacijskih tehnologija:

  • 2000. – na temu "Informacijske tehnologije u razvoju Bosne i Hercegovine"
  • 2002. – na temu "Era e-ekonomije i neophodne IT vještine i univerzitetski programi"
  • 2004. – na temu: "E-Learning koncepti, tehnologije, aplikacije i sistemi"
  • 2006. –  na temu: "Sigurnost informacijskih sistema"
  • 2014. –  na temu: "International Conference on e-Education"

Sve konferencije su okupile veliki broj domaćih i stranih autora, prvenstveno univerzitetskih predstavnika. Bitno je istaknuti da je na spomenutim konferencijama učestvovao značajan broj studenata Fakulteta informacijskih tehnologija. Radovi prezentirani na ovim konferencijama objavljeni su u četiri izdanja časopisa “Informatika”.