Načini studiranja - status studenta


Na Fakultetu informacijskih tehnologija kandidati se mogu upisati kao:

·      Redovni samofinansirajući studenti

·      DL studenti

·       Vanredni studenti

Status redovnog studenta imaju studenti koji studiraju prema programu koji se zasniva na punoj nastavnoj satnici. Prisustvo svim vidovima nastave je obavezno, o čemu se vodi evidencija na osnovu koje student, po odslušanom semestru, dobija potpis od predmetnog nastavnika, pod uslovom da je odslušao minimalno 70% fonda nastavnih sati predmeta. 

Vanredni studenti studijski program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost. Fakultet ju dužan organizirati nastavu za vanredne studente, minimalno jedan školski sat mjesečno po predmetu, pomoću savremenih sredstava učenja na daljinu. Vanredni student moraju izvršavati i sve ostale obaveze predviđene nastavnim programima. 

DL studenti prate nastavu pomoću savremenih sredstava učenja na daljinu. Fakultet je dužan  obezbijediti minimalno 30% fonda nastavnih sati predmeta u virtualnoj učionici. Sva ostala prava i obaveze DL studenata su izjednačena sa redovnim studentima. DL studij omogućuje studentu da bilo kada i sa bilo koje lokacije pristupa nastavnim materijalima koji su dostupni 24 sata dnevno. DL studenti dobivaju pristupne podatke za DLWMS (Distance Learning Web Management System).

Prijavom na DLWMS svi studenti pristupaju sljedećim modulima sistema:

  • Vlastitom korisničkom profilu (informacije o studentu, profil, slika, pristupni podaci itd.)
 
  • Nastavnim materijalima (tekstualni i multimedijalni dokumenti u elektronskom formatu)
 
  • Studentskoj službi (prijava ispita, zahtjevi za potvrdama, obavijesti itd.)
 
  • Evidencije (prisustvo nastavi, postavljeni radovi, uspjeh i sl.)
 
  • FIT video kanalu (multimedijalni materijali)
 
  • FIT forumu (online komunikacija sa nastavnim osobljem i drugim studentima)

Svi studenti, bez obzira na status, imaju obavezu polaganja ispita na Fakultetu kako bi u kontrolisanim uslovima pristupili finalnoj provjeri znanja. 

Kao izvor za učenje studentima je omogućeno sljedeće:

A. Online nastava (za DL i vanredne studente)

Na FIT-u je višegodišnja praksa da nastavno osoblje organizira online nastavu i konsultacije po unaprijed utvrđenom rasporedu koji omogućavaju interakciju nastavnika i studenata. Nastava se održava u terminu koji se najavljuje u obavijestima na DLWMS-u.

B. Video lekcije

Za većinu predmeta dostupne su video lekcije objavljene na našem YouTube kanalu. 

Anketa provedena među studentima pokazala je da su video lekcije jedan od najkorisnijih resursa u pripremanju ispita.  

Video lekcije predstavljaju veliki preokret u odnosu na tradicionalno „in-class“ studiranje te omogućavaju studentima kontrolu nad video lekcijama i istovremeno testiranje naučenog. Student može učiti vlastitim tempom, pregledati i ponavljati isječke po potrebi.