Konkurs za upis 2022/23


KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2022/2023. godini je otvoren do 27.06.2022. godine.

Pored dokumenata utvrđenim konkursom obavezno ste dužni izvršiti online prijavu:

Link za online prijavu: https://prijemni.fit.ba/  (OBAVEZNO) 

Upute za popunjavanje online prijave: https://bit.ly/2XniX5t

Literatura za prijemni ispit: https://bit.ly/2LNpD3o

Video sa uputama za prijemni ispit: https://bit.ly/31EwLaV

Napomena: Prijemni ispit se organizuje i obavezan je samo za kandidate koji budu aplicirali za in-class način praćenja nastave. Kandidati koji ne budu rangirani među prvih 75, po automatizmu će biti rangirani prema uspjehu iz srednje škole (opći kriterij) kao DL studenti. Prijemni ispit nije eliminatoran.

Ukoliko imate problema sa online prijavom ili vam treba pomoć javite se na prijemni@fit.ba. 

Molimo vas da vaše dokumente dostavite lično u studentsku službu (prijem dokumenata se vrši svakim radnim danom od 11:00 h - 14:00 h), ili šaljete poštom na sljedeću adresu:

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Fakultet informacijskih tehnologija

Sjeverni logor br. 12

88000 Mostar

Molimo vas da izvršite uplatu u iznosu od 20,00 KM (svrha: Obrada dokumentacije) na žiro račun Fakulteta informacijskih tehnologija br. 1610000000291496 u Raiffeisen Bank d.d. Uplatnicu priložite uz dokumente za upis.