OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U STARIJE GODINE I OBNOVE U AK. 2017/18. GODINI

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 18.09.2017. 09:55

Upis u treći (III) i peti (V) semestar, kao i obnove svih godina obavljaće se od 19.09.2017. do 30.09.2017. godine.

Uz index je je potrebno predati:

 • 1 upisni  i 2 prijavna lista (mogu se dobiti u studentskoj službi);
 • Potvrda o uplati upisnine u cijelosti ili 1. rate na žiro račun Fakulteta, 1610200070190074 (Raiffeisenbanka), i to:

Studenti koji obnavljaju I i II godinu uplaćuju 1. ratu od 400,00 KM prilikom upisa, a drugu ratu koja iznosi 80,00 KM po  nepoloženom ispitu (limitirano na 400,00 KM) uplaćuju do 15.01.2018. godine.

Navedeni studenti takođe uplaćuju:

 •  25,00 KM (prijave, ispitni materijali) na žiro račun Fakulteta: 1610200070190074;
 • 40,00 KM (Unija studenata, biblioteka) na žiro račun Univerziteta „Džemal Bijedić“, broj: 1610200000290031


Studenti druge (II) godine uplaćuju 1. ratu prilikom upisa u iznosu od 600,00 KM,

 • 2. ratu u iznosu od 600,00 KM do 30.11.2017. godine,
 • 3. ratu u iznosu od 600,00 KM do 15.01.2018. godine.

Navedeni studenti takođe uplaćuju:

 • 25,00 KM (prijave, ispitni materijali) na žiro račun Fakulteta, broj: 1610200070190074;
 • 40,00 KM (Unija studenata, biblioteka) na žiro račun Univerziteta  ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru, broj: 1610200000290031.

Studenti treće (III) godine uplaćuju 1. ratu prilikom upisa u iznosu od 600,00 KM;

 • 2. ratu u iznosu od 600,00 KM do 30.11.2017. godine;
 • 3. ratu u iznosu od 600,00 KM do 15.01.2018. godine.

Navedeni studenti takođe uplaćuju:

 • 15,00 KM (prijave, ispitni materijali) na žiro račun Fakulteta, broj: 1610200070190074;
 • 40,00 KM (Unija studenata, bibliteka) na žiro račun Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“, broj: 1610200000290031.