Saradnja između FIT-a i Mistral Technologies

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 24.11.2017. 12:15

Fakultet informacijskih tehnologija se raduje da početak ove akademske godine može započeti sa najavom saradnje između FIT-a i jedom od vodećih IT kompanija u BiH Mistral Technologies. Uspostavljen je osnov za kontinuiranu saradnju koja se ogleda u dolasku gost predavača iz Mistral Technologies koji će prezentovati studentima, a i nastavnom osoblju FIT-a što je aktualno na tržištu rada kao i  know-how iz realnog sektora. 

Plan prezentacija koje će se održati na FIT-u za novembar/decembar 2017. godine je sljedeći:                 

• 08.11.2017.    Deploying resilient and highly available infrastructure in AWS Cloud (Dženad Čustović)    
• 29.11.2017.    Source code management and version control with Git (Irfan Kahvedžić)    
• 06.12.2017.    Power BI (Muaz Hrustanbegović)    
• 20.12.2017.    Blockchain (Namik Nuhanović )   

Lista tema za ljetni semestar je poznata, dok će datumi za prezentacije biti naknadno objavljeni.

• Project management  (Muamer Čengić)  
• QA  (Dženita Sušić)        
• DevOps (Dženad Čustović)

Fakultet zadržava pravo na izmjene u rasporedu u slučajevima iznenadnih i/ili nepredviđenih okolnosti.