Posjeta predstavnika Universitat de Lleida (UdL)

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 11.11.2017. 15:08

U periodu od 6.11 - 10.11.2017. godine na Fakultetu informacijskih tehnologija su boravili predstavnici Universitat de Lleida (UdL), profesori Francesc Gine de Sola i Magda Valls. U okviru nekoliko sastanaka sa predstavnicima Fakulteta i Univerziteta „Džemal Bijedić“ definisan je čitav niz aktivnosti koji će u budućnosti osigurati još bolju saradnju između naših institucija, a prvenstveno sa aspekta mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te zajedničkog učešća na projektima. 

Pored buduće saradnje, gostujući profesori su studentima Fakulteta informacijskih tehnologija održali predavanja na temu kriptografije i paralelnog programiranja, te predstavili mogućnosti razmjene na sva tri ciklusa studija.