Odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ilme Kazazić

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 25.03.2024. 15:16

U skladu sa članom 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studija kandidatkinje Ilme Kazazić pod nazivom „Estimacija udaljenosti i predikcija mogućeg kretanja detektovanog objekta korištenjem stereo vida“, u subotu, 30.03.2024. godine u 12:00 sati, pred Komisijom: prof.dr. Elmir Babović, prof.dr. Denis Mušić i prof.dr. Nina Bijedić.