Odluka o usvajanju Prijedloga konačne rang liste za upis primljenih kandidata za ak. 2023/24. godinu

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 13.07.2023. 17:01

Odluka o usvajanju Prijedloga konačne rang liste.pdf

Fakultet je uputio zathjev Senatu Univerziteta da Osnivač odobri da se prime i svi kandidati rangirani kao DL ili Vanredni kod kojih piše na listi čekanja.