Odbrana diplomskog rada kandidata Tarika Dedića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 21.12.2022. 13:06

U skladu sa članom 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studija kandidata Tarika Dedića pod nazivom "Osiguranje integriteta fotografija pomoću blockchain metode", u subotu, 24.12.2022. godine u 13:00 sati, pred Komisijom: prof.dr. Elmir Babović, prof.dr. Denis Mušić i prof.dr. Emina Junuz.

Odbrana rada će se održati online, na sljedećem linku:

http://bit.ly/FIT-Odbrana