Odbrana diplomskog rada kandidata Ilhana Karića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 02.12.2022. 12:09

U skladu sa članom 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studija kandidata Ilhana Karića pod nazivom " Framework za distribuciju rada algoritama mašinskog učenja te implementacija i demonstracija istog na Raspberry Pi klasteru ", u ponedjeljak, 5.12.2022. godine u 11:00 sati, pred Komisijom: prof.dr. Denis Mušić, prof.dr. Emina Junuz i prof.dr. Senad Rahmić.