Odbrana diplomskog rada kandidata Harisa Baljića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 22.09.2022. 16:19

U skladu sa članom 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studija kandidata Harisa Baljića pod nazivom " Internacionalizacija poslovanja i razvoj IT sektora u Bosni i Hercegovini na primjeru firme Zen Dev", u petak, 23.9.2022. godine u 12:00 sati, pred Komisijom: prof.dr. Edin Rizvanović, prof.dr. Emina Junuz i prof.dr. Nina Bijedić.