Produženje trajanja Konkursa za upis studenata u I godinu studija u ak. 2022/2023. godini

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 28.06.2022. 11:34

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, broj: 101-1060/22 od 27.6.2022. godine, Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u ak. 2022/2023. godini se produžava do petka, 1.7.2022. godine.

Prijave na konkurs kandidati trebaju dostaviti u studentsku službu Fakulteta.

U četvrtak, 7.7.2022. godine, u prostorijama Fakulteta informacijskih tehnologija održaće se prijemni ispit.

Prijemni ispit se organizuje i obavezan je samo za kandidate koji budu aplicirali za in-class način praćenja nastave.

Kandidati će biti raspoređeni u dvije grupe sa početkom u 14:00 i 15:00 sati. Raspored grupa će biti objavljen naknadno.