Konkurs za idejni prijedlog maskote FITCC 2022

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 29.12.2021. 15:18

Fakultet informacijskih tehnologija i Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ od 01.01.2022. godine raspisuje Konkurs za ime i izgled Maskote FIT Coding Challenge 2022 . Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru koji pošalju idejno rješenje, originalno po koncepciji i obliku, na visokom likovnom i estetskom nivou, koje simbolizuje Mostar i FITCC . Isti autor ima pravo da konkuriše sa neograničenim brojem radova.

Pobjedničko rješenje treba da bude namjenski kreirano za potrebe Konkursa, da ispunjava profesionalne standarde dizajna, na visokom likovnom i estetskom nivou i da bude primjenjivo na svim savremenim sredstvima vizuelne komunikacije.

Kao jedan od najvažnijih elemenata identiteta FIT Coding Challenge (u daljem tekstu FITCC), maskota treba da doprinese povećanju vidljivosti i popularizaciji FIT Coding Challenge u medijima i široj javnosti. Zvanična maskota će imati značajnu ulogu u svim promotivnim aktivnostima, kao i na događajima koji se organizuju na samom prostoru FIT-a i shodno tome trebalo bi da na originalan i vizuelno interesantan način predstavlja Grad Mostar i FIT Coding Challenge.

Idejno rješenje maskote dostaviti u formi crteža u boji – projekcija koja obuhvata cijelu figuru. Crtež mora isključivo biti u digitalnoj formi. Uz idejno rješenje izgleda maskote dostaviti i prijedlog imena (naziva) maskote koje će svojim smislom podsjećati na maskotu.

Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti Univerziteta „ Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Organizatori konkursa su Fakultet informacijskih tehnologija i Unija studenata Univerziteta „ Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Trajanje konkursa je predviđeno od 01. 01. 2022. do 31. 01. 2022. godine.

Žiri za ocjenu i odabir radova biće sastavljen od članova FITa, Unije studenata i profesora sa Univerziteta „ Džemal Bijedić“ U Mostaru.

Rješenje mora biti orginalno djelo autora i ne smije sadržavati djelove nijednog drugog autorskog djela.

Podaci o autoru moraju sadržati: ime i prezime, email adresu, broj telefona (mobitela) i kratku biografiju.

Predajom rada učesnici prihvataju sve uslove konkursa. Komisija zadržava pravo da od autora čiji je rad izabran traži doradu ili izmjene pojedinih elemenata idejnog predloga maskote, što je autor obavezan da prihvati, osim u slučaju da izmjena mijenja karakter njegovog prijedloga.

Autor čiji prijedlog idejnog rješenja bude izabran saglasan je sa prenosom svih autorskih prava i potraživanja po osnovu svog rada.

Dokumenta i radove slati na email adresu: cc@edu.fit.ba

Autor pobjedničkog rješenja kao naknadu za svoj rad, nakon finalne odluke žirija i usaglašavanja tehničkih specifikacija, dobija reklamu orginalnog rada na FITCCu kao i u medijima tokom FITCCa kao i reklamu na web stranici FITCCa u toku godine dana kao autor maskote, sa kratkom biografijom u prilogu.

Neka tvoja ideja bude novi simbol FIT Coding Challenge.