Odbrana diplomskog rada kandidata Tomislava Šimovića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 07.12.2021. 14:39

Prema članu 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada kandidata Tomislava Šimovića pod nazivom " Usporedba performansi između java i C# za informacijski sustav u fotonaponskom sektoru " u subotu, 18.12.2021. godine u 18:00 sati, pred Komisijom: prof.dr. Nina Bijedić, prof.dr. Senad Rahimić i doc.dr. Elmir Babović.

Odbrana rada će se održati online, na sljedećem linku:

 http://bit.ly/FIT-Odbrana