KONKURS za izbor u zvanje

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 08.09.2021. 15:34

Objavljen je konkurs za izbor u zvanje. Sve informacije o konkursu možete pronaći ovdje.

Obavezno je potpisati prijavu na konkurs.

Tačke vezane za FIT su I.5 i I.6.

NAPOMENA:

Kandidati koji se prijave za poziciju 1.5. i I.6. /viši asistent/asistent/, te po okončanju konkursne procedure dobiju izbor u zvanje /viši asistent/asistent/, bit će angažovani za predmete na smjeru razvoj softvera.

Potrebno je da prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove propisane konkursom dokažu da su sposobni da studentima prenesu praktično znanje i vještine iz strukturno i objektno orjentisanog programiranja, upravljanja bazama podataka i razvoja backend i frontend dijela desktop, web i mobilnih aplikacija.

Dodatno će biti potrebno da pokažu da imaju sklonost ka ličnom, profesionalnom usavršavanju i naučnom radu.

U svrhu provjere navedenih stavki, Komisija će sa kandidatima obaviti razgovor.

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u (navesti) zvanje i pozicija na koju se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.