Finansijske olakšice za porodice koje školuju dvoje ili više djece na FIT-u

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 03.09.2021. 12:56

Ukoliko se u akademskoj 2021/22. godini, dvoje djece iz iste porodice upiše na I, II, III ili IV studijsku godinu na Fakultetu informacijskih tehnologija, biće omogućena određena vrsta angažmana na Fakultetu za jedno dijete, a na osnovu toga će biti plaćeni troškovi školarine za akademsku 2021/22. godinu, za jedno dijete.   

Ukoliko se troje djece iz iste porodice upiše na I, II, III ili IV studijsku godinu na Fakultet informacijskih tehnologija, biće omogućen angažman na Fakultetu za dvoje djece, a na osnovu toga će biti plaćeni troškovi školarine za akademsku 2021/22. godinu za dvoje djece. 

Navedeno se odnosi na aktivne studente Fakulteta.