Dodjela Nagrade rektora najboljim studentima

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 12.02.2021. 18:30

Danas je na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana dodjela Nagrade rektora najboljim studentima prvog i drugog ciklusa studija, a u okviru obilježavanja 44. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prisutnima su se obratili prorektor za naučno-nastavna pitanja, van.prof.dr. Asim Peco i Nj.E. Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te nagrađenim studentima između ostalog poželjeli sreću u budućem radu i karijeri.

Nagrade i prigodne poklone najboljim studentima uručili su prof. dr. Elvir Zlomušica, rektor Univerziteta i Nj.E. Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

U ime nagrađenih studenata, prisutnima se obratila Nađa Hodžić, najbolja studentica univerzitetskog studija Dizajn interijera koja se zahvalila nastavnom i administrativnom osoblju Univerziteta na podršci i motivaciji tokom studija. Istakla je kako iza njihovog uspjeha stoji mnogo truda, odricanja, posvećenosti i ljubavi prema struci, te poručila kako će nastaviti graditi sebe, iskoristiti prilike koje dobiju, ali i stvarati one koje nemaju.

Nagrađeni studenti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru:

I CIKLUS

 • Danijela Zurovac - Agromediteranski fakultet 8,14
 • Lejla Škaljić - Ekonomski fakultet, 9,03
 • Selma (Izet) Bambur - Fakultet humanističkih nauka, 9,28
 • Emin (Šerif) Hajdarević - Fakultet informacijskih tehnologija, 8,70
 • Ilma (Džemil) Špago - Građevinski fakultet, 9,58
 • Tarik (Refik) Balić - Mašinski fakultet, 8,71
 • Sadžida (Šaban) Jelovac - Nastavnički fakultet, 9,44
 • Aldin (Esad) Jelovac - Pravni fakultet, 9,10
 • Nađa (Nusret) Hodžić - Univerzitetski studij Dizajn interijera, 9,80
 • Selma (Huso) Mrndžić - Univerzitetski studij Poslovna informatika, 9,21
 • Medina (Sead) Pelja - Univerzitetski studij Studij turizma, 9,56
 • Adi (Semir) Maksumić - Univerzitetski studij Zdravstvena njega, 9,23

II CIKLUS

 • Tina (Ivan) Marić - Fakultet humanističkih nauka, 9,53
 • Dženana (Ismet) Eglenović - Građevinski fakultet, 9,0
 • Arnel (Enes) Maksumić - Mašinski fakultet, 8,73
 • Irna (Safet) Peco - Nastavnički fakultet, 9,64
 • Selma (Jasmin) Veledar - Pravni fakultet, 9,91