Dodjela dekanovih nagrada

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 19.06.2020. 14:00

Kao priznanje za postignuti uspjeh u prethodnoj akademskoj godini studija, studentima I ciklusa studija Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru danas su dodijeljene dekanove nagrade za ak. 2017/2018 i ak. 2018/2019.

Čestitamo nagrađenima!

2017/2018:

1. Fahrudin Halilović
2. Mirsad Halilčević
3. Ema Badnjević
4. Alem Tatarević
5. Nejra Kraljušić
6. Salih Agić
7. Arman Ossi Loko
8. Adi Šoše
9. Muhamed Karajić
10. Adela Selimović

2018/2019:

1.Nedžad Alibegović
2. Emin Hajdarević
3. Nedim Kurtović
4. Velid Hatić
5. Mirsad Hasić
6. Adela Selimović
7. Muhamed Karajić
8. Tarik Halilović
8. Irma Masleša
9. Harun Sabljaković
9. Deni Brkan
10. Luka Mihić
10. Aldin Talić
10. Samir Habota