Prijave za NetWork 10

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 20.02.2020. 15:37

Nastavljajući pozitivnu praksu, Fakultet informacijskih tehnologija je i ove godine odlučio da nagradi svoje studente odlaskom na Network 2020. konferenciju (https://bit.ly/2SIj1KG) koja će se održati u Neumu od 25-27.3.2020. godine. Fakultet snosi troškove prevoza od Mostara do Neuma i obratno, dva noćenja sa doručkom u hotelu i kotizaciju za učešće na konferenciji.

Pozivamo sve studente (Fakulteta informacijskih tehnologija i Poslovne informatike) koji žele prisustvovati pomenutoj konferenciju da svoju prijavu pošalju na email network20@edu.fit.ba najkasnije do 24.2.2020. godine. Broj mjesta je ograničen, a prijavljeni će se rangirati prema uspjehu u toku studija. Ukoliko neko od prijavljenih studenata odustane, pozvat će se sljedeći student sa spiska.

Sadržaj email poruke za prijavu treba biti sljedeći:

-------------------------------

Subject: Network 2020 :: Prijava

Poštovani,

Ovim putem se prijavljujem za učešće na konferenciji Network 2020.

Fakultet: FIT ili PI
Ime i prezime: JOHN DOE
Broj indeksa:  IB200002
Godina studija: 2
Broj telefona:  061 111 222

Puno pozdrava
Ime i prezime

-------------------------------