Upis u četvrtu godinu studija u akademskoj 2019/20. godini

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 19.11.2019. 21:48

Upis primljenih kandidata obavljat će se od 20.11.2019. do 29.11.2019. godine u vremenu 11:00 do 14:00 sati.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • upisni list (dobija se u studentskoj službi);
  • dva prijavna lista (dobija se u studentskoj službi);
  • upisnica – index (kupuje se u zgradi Rektorata Univerziteta);
  • ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu prebivališta);
  • dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm);
  •  rodni list
  •  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 600,00 KM na žiro račun Fakulteta broj:1610000000291496, Raiffeisen banka, primalac "Fakultet informacijskih tehnologija“ Mostar;
  • uplatnica od 30,00 KM (naknada za održavanje informacionog sistema e-University) na žiro račun, Univerziteta broj: 1610200000290031 primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  • uplatnica od 40,00 KM (biblioteka, Studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.


Rok za plaćanje druge rate školarine u iznosu od 600,00 KM je 31.12.2019. godine.

Rok za plaćanje treće rate školarine u iznosu od 600,00 KM je 13.01.2020. godine.