Obavještenje o promociji

Napisao/la Amila Handzic - Objavljeno 25.01.2019. 12:14

Promocija bakalaureata/bachelor-a (I ciklus) i magistara informacijskih tehnologija (II ciklus studija), održaće se u subotu, 9. februara 2019. godine u 11:00 sati u sportskoj dvorani kampusa Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Uplate za diplome (za diplomu I ciklusa 100,00 KM, a za diplomu II ciklusa 200,00 KM) treba izvršiti do 5. februara 2019. godine na žiro račun Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, broj: 1610000000291496, a potvrde o uplati donijeti na promociju.