Polaganje prijemnog ispita

Objavljeno 04.07.2020. 12:33

Prijemni ispit na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u ak. 2020/21. godine održati će se u nedjelju, 5.7.2020. godine sa početkom u 11:00h. 

Raspored grupa je dostupan na sljedećem linku.