MCP Training - Securing Windows Server 2016

Objavljeno 07.03.2018. 09:09

Prijavite se za besplatan trening:

"Bezbjedna IT infrastruktura sa Windows Serverom 2016"

Ciljana publika: Studenti i nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji zavoda za zapošljavanje HNK/Ž, a koje žele naučiti kako poboljšati sigurnost IT infrastrukture.

Trajanje treninga: 8 radnih dana (19-30.03.2017. godine)

Microsoft Certified Trainer: Adel Handžić, MCSE, adel@fit.ba

Lokacija: Amfiteatar 2, Fakultet informacijskih tehnologija, Mostar

Max. broj polaznika: 15

Više o načinu prijave možete naći na našoj Facebook stranici.