BLOCKCHAIN REVOLUCIJA - Nova paradigma povjerenja u poslovanju

Objavljeno 07.01.2019. 15:32

Predstavnici kompanije ZIRA će u srijedu 09.01.2019. godine sa početkom u 11:00 h (AMF1) održati predavanje na temu "BLOCKCHAIN REVOLUCIJA - Nova paradigma povjerenja u poslovanju" u okviru kojeg će se govoriti o Blockchain tehnologiji koja je označena kao jedno od najuzbudljivijih tehnoloških dostignuća u bližoj historiji.