Kurs robotike, automatike i real-time sistema

Objavljeno 15.10.2018. 09:17

Cilj kursa je da polaznici nauče osnove robotike, da se osposobe za rad sa mikrokontrolerima, te da nauče principe upravljanja i programiranja mobilnih robota i stacionarnih robotskih manipulatora.

Kurs će osim hobby kontrolera i opreme, uključiti i industrijske PLC kontrolere i njihovo programiranje, te osnove insdustrijske automatike.

Oblasti koje pokriva kurs:

1. Mobilna robotika

2. Stacionarni robotski manipulatori

3. Hobby mikrokontroleri

4. Industrijski PLC kontroleri

5. Aktuatori

6. Senzori

7. Inteligentni sistemi

8. Embedded i Real-time sistemi

9. OpenCV computer vision sa primjenom u robotici

Korištenje tehnologija i alata:

Visual Studio, C++, Arduino, Zelio Soft

Korištenje hardware i elektronskih komponenti:

Schneider industrial PLC, Arduino micro controller, Actuatori, Step motori, Servo motori, Brushless motori, DC motori, enkoderi, pozicioneri, senzori temperature, senzor gasa, IR reciever/transmitter, RF reciever/transmitter, releji, itd.

Kurs vodi: doc. dr. Elmir Babović

Broj mjesta je ogranicen.

Kurs je otvoren iskljucivo za studente FIT-a (redovni/vanredni i DL).

Preduslovi:

Studenti trebaju imati osnovno predznanje iz jezika C++.

Način prijave: Poslati e-mail

To: elmir.babovic@edu.fit.ba

From: ime.prezime@edu.fit.ba

Subject: FIT Robotika - prijava

Message: Navesti i opisati eventualna iskustva iz pomenutih oblasti

Kurs će se odrzavati u prostorijama FIT-a u Mostaru, subotom, u periodu koji će se naknadno dogovoriti.

Za zainteresirane DL studente koji nisu u prilici dolaziti redovno u prostorije FIT-a, moguće je organizirati online sesije sa zadacima uz povremene sastanke u Sarajevu.

Rok za prijavu: 30.10.2018, 23:59h