Microsoft Office Specialist World Championship

Objavljeno 23.03.2018. 08:57
Ovim putem vas obavještavamo da Katedra za Menadžment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje Drugo IT takmičenje u Bosni i Hercegovini kao dio Svjetskog Microsoft Office Specialist takmičenja. 

Cilj takmičenja jeste testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u korištenju Microsoftovih alata: Word®, Excel® i PowerPoint®, te povećanje nivoa informatičke pismenosti mladih osoba u Bosni i Hercegovini, na način da steknu vještine koje su atraktivne i potrebne na tržištu rada, te budu korak bliže samozaposlenju. Najbolji takmičari će biti pozvani da predstave našu državu na Svjetskom takmičenju na Floridi, USA.

Učešće u takmičenju će omogućiti:

- mladima da ovladaju IT vještinama (imat će priliku dobiti certifikat koji je pokazatelj kompetencija iz oblasti ICT-a, a koji je osigurao Evropski komitet za standardizaciju definišući ga okvirom za ICT ekompetencije);

- mladim osobama da se predstave kao sposoban i konkurentan pojedinac na tržištu rada;

- da Bosna i Hercegovina bude učesnik zajedno sa 140 zemalja koje će sudjelovati u takmičenju informatičkih vještina;

Predselekcijska takmičenja će biti održana prema sljedećim terminima:

·         Sarajevo, utorak, 03. april

·         Tuzla, utorak, 17. april

·         Mostar, utorak, 08. maj

·         Banja Luka, utorak, 22. maj

Studenti se mogu prijaviti najkasnije 10 dana prije predkvalifakcijskog takmičenja najbližeg grada u kome se takmičenje organizira. Prijavljeni kandidati će dobiti detaljna uputstva o tačnom vremenu i mjestu održavanja takmičenja. Prijave za predselekcijska testiranja, takmičari mogu izvršiti putem web stranice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

http://eepurl.com/cOO1ij i http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/mos-svjetsko-takmicenje

Finalno takmičenje je planirano za nedjelju, 03. juna 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pobjednik/ca takmičenja će imati priliku predstaviti Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom MOS takmičenju koje će biti održano u periodu od 29. jula do 01. augusta na Floridi, USA.