Kurs programskog jezika C#

Objavljeno 06.03.2018. 10:23

FIT organizuje kurs C# za početnike. Cilj kursa je da polaznici nauče osnove programskog jezika C#.

Voditelj kursa: Mr. sc. Indira Hamulić

Preduslovi:

Osnove programiranje (u bilo kojem programskom jeziku)

Način prijave: poslati email

To: indira@edu.fit.ba

From: ime.prezime@edu.fit.ba

Subject: FIT C# kurs

Broj mjesta je ograničen (max 25).

Rok za prijavu: četvrtak, 08.03.2018. godine, 23:59h