JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Napisao/la Anto Kozarić / 30.03.2017 u 08:28

Na osnovu člana 25. Pravilnika o magistarskim postdiplomskim studijama i odluke Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (broj:101-1277/15 od 1.10.2015. godine) Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

O g l a š a v a

 

JAVNU ODBRANU

MAGISTARSKOG RADA

 

Kandidat Fuad Dedić, dipl.ing. metalnih materijala će dana 15. aprila 2017. godine (subota) u 15:00 sati javno braniti magistarski rad na temu: “Analiza efikasnosti stabla odlučivanja genetičkih algoritama i neuralnih mreža“.

 

Odbrana će se organizovati na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, USRC „Midhat Hujdur-Hujka“.

 

Magistarski rad je stavljen na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Fakulteta informacijskih tehnologija.


CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.